Vážení rodiče,

 

Sportovní centrum mládeže Moravskoslezského kraje v OB pořádá ve dnech 1. 7. – 8. 7. 2005.

            Netradiční velké prázdninové soustředění pro mladé orientační běžce

                        RAČÍ ÚDOLÍ 2005

 

Základní informace:

 

Místo pobytu:                RS Račí údolí /v blízkosti města Javorník v Rychlebských horách - jedna z nejčistčích oblastí v ČR/

Termín:                          1. 7. – 8. 7. 2005

Doprava:                       bus fa. PEMA BUS TRAVELLING (p. Laboj)

Odjezd:                          pátek 1. 7. 2005

                                       7:30 hod. - Třinec (KD Trisia)

                                        8:05 hod. - Frýdek-Místek (autobusové stanoviště)

                                        8:30 hod. - Ostrava (Shopping park před Ikeí)

                                       9:15 hod. - Opava (Hypernova)

Příjezd:                           pátek 8. 7. 2005

                                       - na stejná místa dle odjezdu, předpokládaný odjezd z Račího údolí ve 14:00                        

Ubytování:                     chatky, ve vlastním spacáku!!

Stravování:                    plná penze (stravování 5x denně), začíná se v pátek večeří, končí v pátek obědem, pitný režim zajištěn

Cena:                             2 300,- Kč

                                       V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování, mapy, výlety, vstupy na pamětihodnosti.

                                       Platbu posílejte na účet 193792700227/0100 do  11. 6. 2005 !! /datum je prodlouženo/

Hlavní vedoucí:             Martin Kovařík – mobil 777 282624

Vzít s sebou:                  spacák a prostěradlo, oblečení odpovídající počasí, oblečení a obuv na běhání (tréninky), plavky, ručník, hygienické potřeby, repelent, opalovací krém, pevné boty na výlety, nepromokavou bundu (pláštěnku), láhev na pití, malý batůžek, mapník, buzolu, popisník, baterku, pastelky /6 zákl. barev/, psací potřeby, SI čip – kdo nemá, bude mu zapůjčen.

 

                                       Nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny a prohlášení rodičů o zdravotním stavu a bezinfekčnosti.

 

                                       Připomínáme, že stravování začíná až večeří, proto je nutno vzít si větší svačinu a pití!

 

Program /stručně/:

- o-příprava, hry, turistika, soutěže, turnaje

- projížďka na koních, návštěva jeskyně, prohlídka zámku, - koupání, karneval s diskotékou

- a další překvapení

Vše o pěkné ceny !!!!

 


 

N Á V R A T K A

 

Přihlašuji závazně své dítě…………………………………… .  narozené………………….

 

bytem……………………………………………………………………………………………

 

na letní soustředění, které se bude konat ve dnech 1. 7. – 8. 7. 2005 v Račím údolí.

 

                                              

Ve …………….dne………………..                                                …………………………..

                                                                                                          podpis zákonného zástupce

 

 

Návratku spolu s úhradou soustředění je nutno odevzdat nejpozději do 11. 6. 2005.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců odevzdat při nástupu účastníka na soustředění!!

účastníka  letního soustředění ( 1. 7. -  8. 7. 2005)

 

Jméno  účastníka:      …………………………….....................................................

 

Bydliště:                      …………………………………………………………………..

 

Rodné číslo:               ……………......................Zdravotní pojišťovna:…………………….

 

Tel. spojení na zákonného zástupce po dobu trvání soustředění:………………………….

 

Zdravotní omezení a potíže trvalejšího rázu účastníka (alergie, léky apod.):

 

 ……………………………………..………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

Poslední očkování proti tetanu:……………………………

 

Účastník je neplavec- plavec*, uplave …………….metrů       (nehodící se škrtněte)

 

Čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu ani karanténní opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (teplota, průjem apod.). Není mi známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do stylu s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlášení jsem vyplnil-a a podepsal-a nejdříve 1 den před zahájením tábora.

 

 

 

V …………………….........dne………….................Podpis zák.zástupce…………………………