Vážení rodiče, mladí o-běžci

Sportovní centrum mládeže Moravskoslezského kraje v OB pořádá ve dnech 19. 8. – 27. 8. 2006.

            Netradiční velké prázdninové soustředění pro mladé orientační běžce

                        RAČÍ ÚDOLÍ 2006

                             II. ročník

Jsme velmi rádi, že jste se přihlásili tak v hojném počtu 56 mladých o-běžců, je to o 21 více jak vloni při 1. ročníku a věříme, že i letošní ročník bude pro Vás velmi zajímavý a programově pestrý a bude se Vám s námi líbit !!

 

Základní informace:

Místo pobytu:                RS Račí údolí /v blízkosti města Javorník v Rychlebských horách - jedna z nejčistčích oblastí v ČR/

Termín:                         19. 8. – 27. 8. 2006

Doprava:                       bus fa. PEMA BUS TRAVELLING (p. Laboj), auty /někteří/

Odjezd:                          sobota 19. 8. 2006

                                      7:30 hod. - Třinec (KD Trisia)

                                        8:30 hod. - Ostrava (Shopping park před Ikeí)

                                       9:15 hod. - Opava (Hypernova)

Příjezd:                           neděle 27. 8. 2006

                                       - na stejná místa dle odjezdu, předpokládaný odjezd z Račího údolí ve 13:30 hod.                

Ubytování:                     chatky, ve vlastním spacáku!!

Stravování:                    plná penze (stravování 5x denně), začíná se v sobotu večeří, končí v neděli obědem, pitný režim zajištěn

Cena:                             2 600,- Kč  /v ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování, mapy, výlety-vstupy/

                                       Prosím  ty, kteří ještě neučinili, aby platbu poslali na účet 193792700227/0100

                                       A také ne od všech mám návratky, pošlete na email: mkove@seznam.cz

Hlavní vedoucí:             Martin Kovařík – mobil 777 282624

Vzít s sebou:                  spacák a prostěradlo, oblečení odpovídající počasí, oblečení a obuv na běhání (tréninky), plavky, ručník, hygienické potřeby, repelent, opalovací krém, pevné boty na výlety, nepromokavou bundu (pláštěnku), láhev na pití, malý batůžek, mapník, buzolu, popisník, baterku, pastelky /6 zákl. barev/, psací potřeby, SI čip – kdo nemá, bude mu zapůjčen,

                                       Platný cestovní PAS!!!, kapesné dle uvážení, hodinky, hudební nástroj a zpěvník /kdo má/, připravte si masku na karneval

                                       Nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny a prohlášení rodičů o zdravotním stavu a bezinfekčnosti. /budu vybírat před odjezdem!!!/

                                       Připomínáme, že stravování začíná až večeří, proto je nutno vzít si větší svačinu a pití!

 

Různé:                           Prosím všechny, aby jste mi napsali číslo SI čipu na email viz výše !!!

          Při nástupu budu kontrolovat pasy /popř. občanky/ a vybírat prohlášení zákonných zástupců

 

 

 

 

 

N Á V R A T K A

 

Přihlašuji závazně své dítě…………………………………… .  narozené………………….

 

bytem……………………………………………………………………………………………

 

na letní soustředění, které se bude konat ve dnech 19. 8. – 27. 8. 2006 v Račím údolí.

 

                                              

Ve …………….dne………………..                                                …………………………..

                                                                                                          podpis zákonného zástupce

 

 

Návratku spolu s úhradou soustředění je nutno odevzdat nejpozději do 15. 6. 2006.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců odevzdat při nástupu účastníka na soustředění!!

účastníka  letního soustředění ( 19. 8. -  27. 8. 2006)

 

Jméno  účastníka:      …………………………….....................................................

 

Bydliště:                      …………………………………………………………………..

 

Rodné číslo:               ……………......................Zdravotní pojišťovna:…………………….

 

Tel. spojení na zákonného zástupce po dobu trvání soustředění:………………………….

 

Zdravotní omezení a potíže trvalejšího rázu účastníka (alergie, léky apod.):

 

 ……………………………………..………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

Poslední očkování proti tetanu:……………………………

 

Účastník je neplavec- plavec*, uplave …………….metrů       (nehodící se škrtněte)

 

Čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu ani karanténní opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (teplota, průjem apod.). Není mi známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do stylu s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlášení jsem vyplnil-a a podepsal-a nejdříve 1 den před zahájením tábora.

 

V …………………….........dne………….................Podpis zák.zástupce…………………………