AHOJ KLUCI A HOLKY     

 

                                               SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE MSK

 

                                                           pro Vás připravil letní akci

                                   plnou zábavy, her, dobrodružství, kamarádství, pěkných cen

 

Po úspěšném 1. ročníku jsme udělali pár změn, a co Vás teda čeká tentokrát:

-          setkáme se na konci prázdnin, o 1 den navíc s Vámi

-          budeme běhat na nových mapách

-          tentokrát zamíříme i do Polska /proto si vezměte pas!!!/

 

 

 

Termín: 19.- 27. 8. 2006 /sobota-neděle, 9 dní/

 

Místo: RS Račí údolí v blízkosti města Javorník v Rychlebských horách /jedna z nejčistčích oblastí v  ČR/

 

Ubytování: v chatkách na postelích ve vlastním spacáku

 

Stravování: 5x denně + pitný režim

 

Doprava: bus fa Laboj

- přesná místa a čas odjezdu budou zveřejněna později dle přihlášek

 

Cena: 2600,- Kč  (ubytování, 5x denně strava + pitný režim, doprava, kulturní akce,  

              mapy).

             Přihlášku /návratku/ odevzdejte Martinovi Kovaříkovi, co nejdříve !!!!!

  Peníze budu vybírat na závodech do 15. 6. 2006 !!! /bude Vám vydán doklad o         

  zaplacení/. Oficiální přihláška je brána až po zaplacení !!!!!

 

Program /stručně/:

- o-příprava /nejlepší oddílový o-běžec/, hry, turistika, soutěže, turnaje

- projížďka na koních, návštěva jeskyně, Polsko

- koupání, karneval s diskotékou

 

                                                 Využijte této jedinečné akce !!!!

Myslím si, že vloni to stálo za to !!!

 

Přihlášky /informace/: Martin Kovařík, email:mkove@seznam.cz, 777 282624

 

 

N Á V R A T K A

 

Přihlašuji závazně své dítě…………………………………… .  narozené………………….

 

bytem……………………………………………………………………………………………

 

na letní soustředění, které se bude konat ve dnech 19.  - 27. 8. 2006 v Račím údolí.

 

                                              

Ve …………….dne………………..                                                …………………………..

                                                                                                          podpis zákonného zástupce

 

 

Návratku spolu s úhradou soustředění je nutno odevzdat nejpozději do 15. 6. 2006.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prohlášení zákonných zástupců

odevzdat při nástupu účastníka na soustředění!!

účastníka  letního soustředění ( 19.  -  27. 8. 2006)

 

Jméno  účastníka:      …………………………….....................................................

 

Bydliště:                      …………………………………………………………………..

 

Rodné číslo:               ……………......................Zdravotní pojišťovna:…………………….

 

Tel. spojení na zákonného zástupce po dobu trvání soustředění:………………………….

 

Zdravotní omezení a potíže trvalejšího rázu účastníka (alergie, léky apod.):

 

 ……………………………………..………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

Poslední očkování proti tetanu:……………………………

 

Účastník je neplavec- plavec*, uplave …………….metrů       (nehodící se škrtněte)

 

Čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu ani karanténní opatření. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (teplota, průjem apod.). Není mi známo, že v posledních dvou týdnech toto dítě přišlo do stylu s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlášení jsem vyplnil-a a podepsal-a nejdříve 1 den před zahájením tábora.

 

V …………………….........dne………….................Podpis zák.zástupce…………………………